niedziela, 6 sierpnia 2017

Rodzeństwo - jak budować więzi.


Rodzeństwo - jak budować więzi.

Rodzeństwo to więzi krwi, wygrany los na loterii i wielkie szczęście. Tak najczęściej każdemu kojarzy się to słowo. Z autopsji jednak wiem, że to też wieczne sprzeczki, rywalizacja, mnóstwo śmiechu i łez. Każdy człowiek jest jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny i unikatowy. Jak zatem budować więzi między rodzeństwem?


Wydawać by się mogło, że rodzeństwo zawsze powinno mieć dobry kontakt, być za sobą, pomagać, wspierać. Niestety, znam takie osoby, które nie utrzymują kontaktu ze swoim bratem czy siostrą i nawet nie znają ich miejsca pobytu. Uważam, że nic nie bierze się z niczego i od samego początku my rodzice powinniśmy chociaż spróbować stworzyć sprzyjające warunki do tego, aby pomiędzy maluchami wytworzyła się "więź" i aby mogli po prostu być dla siebie. 

Zacznijmy już, gdy drugie dziecko jest jeszcze w brzuchu.

Wszystko zależy od różnicy wiekowej między dziećmi. Jednak zanim kolejne dziecko przyjdzie na świat rozmawiamy i tłumaczymy, że już niedługo pojawi się nowy członek rodziny. Nie pozwólmy na to by starszy czuł się mniej ważny, potrzebny i kochany. Niech pojawienie się brata lub siostry będzie też wyczekiwane przez niego. Starajmy się jak najlepiej przygotować dziecko na zmiany, które go czekają. 

Wspólnie spędzony czas.

Według mnie najważniejszą zasadą budowania więzi i dobrych relacji z rodzeństwem jest wspólnie spędzony czas. Nie da się nawiązać więzi z kimś z kim się nie przebywa. Potrzebna jest wspólna zabawa, psoty, wygłupy. Nie dzielmy się dziećmi. Jeśli będziemy tak postępować i każdy z rodziców zajmie się innym dzieckiem, to będzie znak, że jeden drugiemu "kradnie" mamę lub tatę. Spędzajmy czas wspólnie, nie da się nawiązać więzi za pomocą telefonu czy komputera, trzeba być obecnym ciałem i duszą. 
 

Każdy jest inny - nie porównuj, nie stawiaj jako wzór.

Zdarza się tak, że dzieci są bardzo do siebie podobne i wszytko robią podobnie. Co, jeśli nie? Nigdy, ale to nigdy nie porównuj.  Nie mów młodszemu, że np. "jeszcze nie umiesz jeździć na rowerze? Twój brat w twoim wieku już to umiał" lub "patrz jak dobrze uczy się twój brat, dlaczego ty tak nie potrafisz?". Takie zachowanie prowadzi do tego, że jeden na drugiego zaczyna być zły, co nie wpływa pozytywnie na ich relacje. Każdy jest dobry w czymś innym, w końcu ludzie są różni, niektórzy mają umysły matematyczne, inni humanistyczne i w swoich dziedzinach czują się świetnie. 

Nie faworyzujmy.

Sytuacje z faworyzowaniem młodszego dziecka widzę bardzo często, co bardzo mnie martwi. Niestety, ale mniejszemu dziecku pozwala się na więcej tłumacząc to: "bo on jest malutki", równocześnie nie pozwalając na to starszemu. Starszak absolutnie nie rozumie dlaczego tamten może a on nie. Zastanówcie się, co wtedy czuje wasze dziecko? Ono też uważa, że jest małe.Ja mam to szczęście, że mam starszego brata, który zawsze mnie wysłucha, jak trzeba to skarci, ale wiem, że mogę na niego liczyć. Nasze charaktery są skrajnie różne. Jestem gadułą, której buzia się nie zamyka, on jest typowym słuchaczem i kiedy do niego dzwonię prowadzę po prostu monolog. W dzieciństwie jako młodsza siostra często byłam jego "rzepem", bo wszędzie chciałam z nim, ale wraz z wkroczeniem w świat nastolatków przeszło mi. Jednak na naszym podwórku, gdzie spotykaliśmy się z innymi dziećmi miałam swojego osobistego obrońcę na którego do dziś mogę liczyć, choć każde z nas ma już swoją rodzinę. I tego właśnie pragnę dla moich chłopaków, aby pomimo tego, że w dorosłym życiu założą już swoje rodziny będą mogli też być dla siebie wsparciem.

Nawet w bajkach rodzeństwo "ma tę moc", bo w klasyce mojego dzieciństwa Jaś i Małgosia pokonali wspólnymi siłami złą czarownicą, a teraz dla moich maluchów Anna i Elza razem przezwyciężają przeciwność losu i walczą o siebie.

Do napisania tego tekstu zainspirowało mnie spotkanie zorganizowane przez markę Enfamil, na którym miałam przyjemność poznać wspaniałą, uśmiechniętą i zarażającą energią Małgosię Ohme. To właśnie ona opowiedziała nam pokrótce jak prawidłowo powinna funkcjonować rodzina, o ścieżce rozwoju psychicznego człowieka, budowaniu relacji między dzieckiem a rodzicem, cyklu życia rodziny, przywiązaniu i wielu innych. Mam nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie, ale jedno z wielu. 

18 komentarzy:

 1. Świetny wpis.Masz rację rodzeństwo to coś niesamowitego.Mam 5 ro rodzeństwa. 4 braci i siostrę dziwne to może ale jesteśmy tak ze sobą związani ze nie widząc się-gdy któremus cos nie tak odczuwamy to i zawsze dzwonimy...więzy krei sa niesamowite ...w dzieciństwie łatwo mama nie miała😀ale teraz gdy sie spotykamy już ze swoimi rodzinami jest cudnie.Czuc takie cieplo

  OdpowiedzUsuń

 2. Heya i'm for the first time here. I found this board and I in finding It truly helpful & it helped me out a lot. I'm hoping to provide something again and aid others like you aided me. paypal login

  OdpowiedzUsuń
 3. These increasing can even be found in the British Columbia payment calculator above. canada mortgage calculator Your Gross Debt Service Ratio is the monthly housing costs (mortgage, heating, half condo fees, property taxes) divided because of your income. canadian mortgage calculator

  OdpowiedzUsuń
 4. Great post again! great job. And I am satisfied to read your article. Turkey visa for Indians. You can check all visa requirements in Turkey via the Turkish e-visa website. Travelers entering Turkey are required to apply for an e-visa. The process is very simple, all you have to do is fill our online application form.

  OdpowiedzUsuń
 5. Nice article, Thank you for sharing this great article, we appreciate it. Citizens of the United States of America need a visa to travel to India. Yes, India visa for US citizens, US citizens can apply online for an Indian visa. Indian visa for US citizens are issued for under the following 5 categories:- You can choose your category then apply for your visa.

  OdpowiedzUsuń
 6. It is of Austrian origin and has over 40 years of participation in the gambling business. The company develops and maintains the software program lots of} on line casino video games such as slots, video poker, blackjack, roulette, and lots of|and plenty of} extra. New and upgraded products are emerging, providing distinct options and maximum entertainment for bettors. The operations are done by legalized software program, winnings are paid out instantly, and players enjoy attractive graphics and a variety of|quite lots 메리트카지노 of|a wide range of} strategies half in}. If you want to play paid slots and bet real cash, you must be 18 years old or older. We advise you to belief solely the tested and licensed on-line casinos that we now have beneficial here on our web site.

  OdpowiedzUsuń
 7. Your blog is an absolute pleasure to read, seamlessly merging enlightening information with a writing style that is both concise and articulate. I am genuinely amazed by the thoroughness of your analysis and the way you effortlessly unravel intricate concepts. I eagerly look forward to your upcoming content, as I am certain it will continue to enlighten and captivate me with its brilliance. Furthermore, my goal is to provide insights on obtaining a visa to Turkey from Canada. Embark on the streamlined process, exploring requirements and steps tailored for Canadian citizens for a seamless application.

  OdpowiedzUsuń
 8. Hey there! I couldn't help but think of my former roommate when I read your post. He used to talk endlessly about this topic. I'll definitely pass along this article to him. I'm confident he'll enjoy reading it. Well done on the article! We'll definitely include a link to it on our website. Keep up the excellent work. Thanks for sharing! Apply for India tourist Visa from Australia hassle-free. Enjoy simplified online application process, quick approval, and explore India's rich culture, history, and breathtaking landscapes.

  OdpowiedzUsuń
 9. I'm consistently impressed by the caliber of your blog! Your eloquent writing style and thoughtful analysis make every post a pleasure to read. From practical advice to profound reflections, your content resonates deeply with me. How much is the Umrah from USA 2023? The cost of Umrah from the USA in 2023 will depend on various factors such as travel dates, accommodation choices, and package inclusions.

  OdpowiedzUsuń
 10. I'm interested in featuring excerpts from your posts on my blog. I assure you proper credit will be given, and sources will be cited accordingly. Since our blogs cater to similar niches, your content would greatly enrich my audience's experience. Your cooperation would be highly appreciated. Thank you. Do UK citizens need a visa to go to Egypt? Yes, UK citizens require a visa to travel to Egypt. However, they can obtain a visa upon arrival at Egyptian airports or apply for an e-Visa online before their trip. It's advisable to check the latest visa requirements before traveling.

  OdpowiedzUsuń
 11. Your blog is akin to a cool breeze on a scorching day – consistently refreshing! Your adeptness at balancing depth and accessibility ensures that even the most complex topics are easily comprehensible. To eta Kenya single entry visa application status , visit the official Kenyan eVisa portal and navigate to the application status section. Enter your application details to track progress and receive updates on your visa status.


  OdpowiedzUsuń
 12. Skillfully blending intricate insights with a captivating narrative, this blog post beckons readers into a realm of contemplation. The author's storytelling prowess guides us through a thought-provoking journey, leaving an indelible impression. I want to share some information with you The Turkey e visa for Afghanistan travelers, offering a convenient online platform. This digital system simplifies entry procedures, granting Afghan citizens swift access to Turkey.

  OdpowiedzUsuń
 13. I'm excited about the opportunity to showcase snippets from your articles on my blog. You'll be duly credited, with proper source acknowledgment. Given our shared interests, I believe your content will enhance my audience's engagement. Your collaboration would be greatly appreciated. Thank you. Azerbaijan work visa processing time, The processing time for Azerbaijan work visas typically ranges from 10 to 20 business days, depending on various factors such as the type of visa and the efficiency of the application process. It's advisable to plan accordingly and submit all required documents promptly.

  OdpowiedzUsuń
 14. I'm thrilled at the chance to feature excerpts from your articles on my blog. You'll receive full credit, including proper source recognition. Considering our aligned interests, I'm confident your content will enrich my audience's interaction. Your collaboration would mean a lot. Thank you. democratic republic of the Congo visa requirements When planning a trip to the Democratic Republic of the Congo, it's essential to understand the visa requirements. Typically, you'll need a valid passport, a completed application form, passport-sized photos, and proof of travel arrangements. Some travelers may also need a letter of invitation. Check the detailed and up-to-date information.

  OdpowiedzUsuń
 15. I'm genuinely thrilled about showcasing snippets from your articles on my blog. I assure you that I'll give proper credit, ensuring the original source is acknowledged. Your readiness to collaborate holds significant value for me. Thank you for considering this partnership. your contribution would be highly appreciated. The Russian visa for Indians cost varies depending on type and duration of evisa. This convenient electronic visa allows Indian travelers to visit specific Russian regions for tourism, business, or humanitarian purposes. The application process is straightforward and can be completed online.

  OdpowiedzUsuń
 16. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 17. This piece is truly thought-provoking! Your ability to articulate ideas is exceptional, keeping readers engaged from start to finish. It's refreshing to read something that challenges my perspective while maintaining clarity. I'm thoroughly impressed and eagerly anticipate more. How to apply for an eVisa in Georgia? visit the Georgia e-Visa portal and navigate to the application status section. Enter your application details to track progress and receive updates on your visa status.

  OdpowiedzUsuń
 18. I'm thrilled to showcase excerpts from your articles on my blog. Your work will receive full credit, ensuring proper recognition as the original source. Your willingness to collaborate is invaluable, and I sincerely appreciate it. Thank you for considering this partnership. Your contribution holds significant value. I'm committed to keeping you updated on Can I get Mexico tourist visa? Yes, Mexico does offer a traditional eVisa for tourists. However, many nationalities do not need an evisa for short stays, typically up to 180 days, for tourism purposes. Instead, travelers from eligible countries can enter with a valid passport and a completed Forma Migratoria Múltiple (FMM), also known as a tourist card, which can be filled out online or upon arrival.

  OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...